Åtgärdslista och planer för året

Nu planerar vi renovering av

förråd 5 och 9


Fasadrenovering samt takbyte planeras under hösten 2022 alternativt våren 2023. önskemål om kulörval kan mailas in till oss. Mer information kommer under fliken aktuellt då det blir dags.

ÅTGÄRDSLISTAN