Styrelse/Kontakt

Ordförande

Robert Sahlin 0702584248


Ledamot

Göran Grönblad 0706399899

Stefan Röle 0765959491

Fredrik Ekström 0704470125

Aaron Muir Rosén 0723298299


Kassör

Elisabeth Thurston 0763755737


Sekreterare

Maria Fredriksson 0709134775


Revisorer

Hans Näslund

Mona Carlbark


Valberedning

Christian Björklund

Leif Näfver


Sedan Aug. 2023 har vi anlitat en extern firma för hjälp med redovisning.