Styrelse/Kontakt

Ordförande

Daniel Jonsson 0703605033


Btr. Ordförande

Christian Björklund 0707125942


Ledamot

Göran Grönblad 0706399899

Roland Berg 0702502845

Elisabeth Thurston 0763755737


Kassör

Robert Sahlin 0702584248


Sekreterare

Maria Fredriksson 0709134775


Revisorer

Hans Näslund

Mona Carlbark


Valberedning

Stefan Röle

Leif Näfver


Sedan Aug. 2023 har vi anlitat en extern firma för hjälp med redovisning.