Parkering & Förråd

Garage & Parkering


På Björnmossegångens parkering finns det utöver alla boendes garageplatser även 52 st parkeringar ute på nedreplan. Alla boende har ett parkeringstillstånd per hushåll.

Besökare betalar 7:- per timme (undantag vardagar mellan 06:00-18:00 då det är gratis)

Betalning sker via sms.


Från och med januari 2023 är det Swedbevakningstjänster AB som har i uppdrag att
ansvara över parkeringsverksamheten i samfälligheten.

Kontakt: swepark@swedbevakning.se


Vid problem med någon av garageportarna, kontakta garagesamfälligheten.


Parkeringsregler


Regler för garage och parkering inom Björnmossegångens garagesamfällighet område O


Garage

Alla fastigheter har fått tilldelat en garageplats. Den tillhör fastigheten och överförs automatiskt till ny ägare. Om någon hyr ut sitt garage vill vi i styrelsen ha information om detta. Vi vill påminna om att vid försäljning och vid överlåtandedatumet tillhör garageplatsen den nye ägaren.


Följande får förvaras inom parkeringsytan i radgarage eller flerbilsgarage

 • Motorfordon i kördugligt skick
 • 4 däck
 • En bensindunk om max 5 liter som förvaras i låst bil
 • Borste och skyffel
 • Garagedomkraft

Du får inte använda garaget som förråd eller förvara något annat än ovanstående.

Du får inte bygga egna väggar eller upphängningsanordningar i garaget.
Det är förbjudet att tvätta motorfordon i garage eller på garageplan.
Vid skada på byggnadsdel skall anmälan ske omedelbart till styrelsen.


Parkering

Boenden har uppmärksammat styrelsen på att det är svårt att hitta parkeringsplats på parkeringsplanen.


Från och med 1:a november 2023 så gäller endast digitala parkeringstillstånd.

 • Ett parkeringskort per hushåll.
 • Parkeringen är till för boende i mån av plats.
 • Bilar som tar upp mer än en parkeringsruta är inte tillåtet.
 • Parkering endast tillåten för bilar som är skattade, besiktigade och försäkrade.
 • Parkering endast i en markerad ruta.
 • Swedbevakningstjänster AB kontrollerar ett parkeringsreglerna efterföljs.


För att aktivera ert digitala parkeringstillstån, maila: swepark@swedbevakning.se , med följande info.

 • Samfällighet, d.v.s Björnmossegångens samfällighetsförening
 • Namn (ägare av fordon)
 • Adress
 • Registreringsnummer på aktuellt fordon


Elbilar

Styrelsen har undersökt möjligheten att installera laddstolpar men bedömer att det enligt våra stadgar och bestämmelser i föreningen inte är möjligt att genomföra detta med nuvarande lagstiftning.


Gemensamma förråd

På övre garageplan finns det ett däckförråd som är till för alla Björnmossegångens boende. I detta förråd parkeras också mopeder och motorcyklar. Här, finns skottkärror, gräsklippare, hjulmutterdragare, stegar (5,8 m och 2,9 m) och skarvsladd att låna.